Érdekességek

Nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve a bioskin.hu oldal üzemeltetője és munkatársai, valamint – a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozói. A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A nyereményjátékban való részvétel:
A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki a bioskin.hu weboldalon keresztül Júnis 10-ig megvásárolja a Bioskin komplett otthoni testtekercselő szettet.: https://www.bioskin.hu/product/bioskin-komplett-testtekercselo-szett/

Azok között a vásárlók között akik Június 10.én 23.00 óráig leadják rendelésüket a webáruházon keresztül sorsolás útján kiválasztunk egy nyertes aki visszakapja a vásárlása teljes értékét. A nyertes a nyereményét átutalás illetve levásárolható kupon formájában igényelheti.
Átutalás: A nyereményt átutalással fizetjük ki a nyertes által megjelölt bankszámla számra 3 munkanapon belül.
Kupon: A nyertes a nyereménye teljes értékét levásárolhatja a webáruházban.

A nyereményjáték befejezését követően a sorsolás online program igénybevételével történik 06.11.-én 16 órakor. A nyerteseket a sorsolást követően emailben, illetve telefonon értesítjük.

A nyeremény átvételének feltételei
Az bioskin.hu nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A bioskin.hu fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át. Amennyiben a nyertes sem emailben sem telefonon nem érhető el, Június 20-én 16 órakor pótnyertest sorsolunk. Június 20 16:00  óra után az eredeti nyertes nem jogosult a nyereménye átvételére.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a bioskin.hu Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.

A Szervező jogai
Az kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az bioskin.hu honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

Az bioskin.hu üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a bioskin.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A bioskin.hu nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés
A nyereményjáték során a bioskin.hu nem jut személyes adatokhoz a játék során. A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.

Információkérés
A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@bioskin.hu

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

Vélemény, hozzászólás?